ZSP w Powidzu

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

SmodCMS

   

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kompanii Powidzkiej1918r.

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1

62-430 Powidz      

tel/fax 632776123
szkola@zsppowidz.pl

Zapraszamy  Aktualności KOMUNIKAT

Harmonogram przywozu i odwozu obowiązujący w dniach 20.12.2021r-09.01.2021r. dla

przedszkola

Dowozy i odwozy odbywają się tylko autobusem firmy Tupalski.

PRZYWÓZ

Powidz (godz.6.55)

Anastazewo I (godz. 7.15) granica

Anastazewo V(godz.7.18)

AnastazewoIV (godz.7.20)

Anastazewo III (godz.7.22)

Anastazewo II (godz.7.22)

Smolniki (godz.7.23)

Ostrowo Las I (godz.7.25)

Ostrowo Las (godz.7.27)

Ostrowo Wiatrak (godz.7.30)

Ostrowo Wieś I(godz. 7.32)

Ostrowo Wieś (godz.7.35)

Przybrodzin Las(godz.7.39)

Przybrodzin (godz.7.41)

Wylatkowo Wieś ( 7.45)

Słoszewy (7.50)

Powidz-Wybudowanie II ( 7.53)

Powidz-Wybudowanie I ( 7.55)

Charbin (8.05)

Ługi( 8.13)

Powidz Osiedle(8.21)

Powidz przystanek ( 8.25)

ODWÓZ

Powidz ( godz.12.45)

Charbin (godz.12.51)

Ługi (godz.13.00)

Powidz Osiedle (godz.13.06)

Powidz-Wybudowanie I (godz.13.19)

Powidz-Wybudowanie II (godz.13.20)

Wylatkowo I (godz.13.23)

Wylatkowo Wieś(godz.13.26)

Przybrodzin I (godz.13.31)

Przybrodzin Las(godz.13.32)

Ostrowo Wieś (godz.13.36)

Ostrowo Wieś I (godz.13.38)

Ostrowo Wiatrak (godz.13.40)

Ostrowo Las (godz.13.43)

Ostrowo Las I (godz.13.45)

Smolniki (godz.13.47)

Anastazewo I (godz. 13.50) granica

Anastazewo II (godz.13.52)

Anastazewo III (godz.13.52)

Anastazewo IV(godz.13.53)

Anastazewo V(godz.13.56)

Powidz (godz.14.12)

 


Fundacja  Evidence Institute  zajmująca się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, przeprowadziła badania „Miejsce przyjazne edukacji”.
Celem tego rankingu jest wskazanie tych gmin, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie.

W edukacji najważniejsi są uczniowie, nauczyciele oraz zarządzanie szkołą, jednak rola samorządów w Polsce jest też bardzo istotna. Zarządzają one oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazane z budżetu państwa i dokładają do oświaty własne środki.

W rankingu krajowym „Miejsce przyjazne edukacji” na 2473 gminy i miasta,
Gmina Powidz zajęła 101 miejsce, a wśród gmin i miast w Wielkopolsce - 5 miejsce.

Badanie miejsc przyjaznych edukacji uwzględnia trzy miary:
MIARA DOBREGO STARTU: uwzględniająca dostępność do edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów
z lat 2014-2019 takich jak sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny - rezultaty te są normalizowane z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej gmin;
MIARA NIERÓWNOŚCI: określająca zróżnicowanie wyników egzaminów wśród uczniów - im mniejsze nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu;
MIARA POSTĘPU: wskazująca na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów - porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdziły wysoki poziom edukacyjny w szkole  w Powidzu.
Zestawienie Gminy Powidz na tle innych gmin i miast: 

 

Przedmiot

 

Miejsce
w powiecie

 

Miejsce
w województwie

Miejsce w okręgu:
woj. Wielkopolskie,
woj. Lubuskie,
woj. zachodniopomorskie

Język polski

1

1

1

Matematyka

             1        

3

3

Język angielski

1

5

8


Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

  LIBRUS – E-DZIENNIK