Rok szkolny 2017/2018

Biblioteka szkolna

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Konkurs czytelniczy odbył się 29 maja 2018r. Brali w nim udział uczniowie klasy IVa i IV b szkoły podstawowej.

Celem konkursu było upowszechnienie czytania książek, uwrażliwienie na piękno języka ojczystego i dbałość o poprawność językową.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: dziewczynki i chłopcy. Każdy uczestnik zaprezentował wybrany fragment książki, dziewczynki „Dynastia Mizołków”, a chłopcy „Kapelusz za sto tysięcy”.


Zwycięzcami konkursu zostali :
kategoria dziewczynki
Mistrz pięknego czytania - Lena Strzelczyk
Wicemistrz pięknego czytania – Pola Majchrzak
Wyróżnienie – Małgorzata Stefankiewicz


Kategoria chłopcy
Mistrz pięknego czytania - Kacper Woźniak
Wicemistrz pięknego czytania – Kacper Grabowski
Wyróżnienie – Gracjan Matuszyński

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy nagrody książkowe.

  

  

  

  

Konkurs recytatorski fragmentów "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Konkurs czytelniczy odbył sie 15 marca 2018r. Brali w nim udział uczniowie klasy VI szkoły podstawowej.

Celem konkursu było przeczytanie   książki  pt.: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, uwrażliwienie na piękno języka ojczystego i dbałość o poprawność językową.

Zwycięzcami konkursu zostali :

I miejsce : Weronika Skowrońska

II miejsce - Wiktoria Chmielecka i Milena Piotrowska

III miejsce - Adam Schabikowski

Gratulujemy !


Czytelnictwo I półrocze roku szkolnego 2017/2018

    

Klasa Liczba uczniów Liczba wypożyczen  Średnia na ucznia
I 15 324 21,6
II 15 221 14,7
III 16 145 9,06
IVa 17 100 6,25
IVb 17 40 2,5
V 14 98 7
VI 17 108 6,35
VII 17 78 4,58
II G 21 76 3,62
III G 19 99 5,21


Szkolny Konkurs Mitologiczny "Najpiękniejszy mit grecki"

23 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny "Najpiękniejszy mit grecki".
Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie klasy VI.

Ocenie podlegały: zgodność treści z tematyką, płynność i poprawność wyrażania się, bogactwo języka, barwność, ogólna prezentacja mitu - inwencja twórcza.

Laureaci
I miejsce: Oliwia Lauer, Klaudia Bułakowska, Aleksandra Rutkowska za Mit o Narcyzie
II miejsce: Bartosz Kuźniarek, Maksymilian Ciesielski, Błażej Kosecki - Wojna Trojańska
III miejsce: Fabian Ambrożak - Powstanie świata.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu bogatej wyobraźni!

Dla zwycięzców przeznaczono nagrody oraz dyplomy. Uroczyste wręczenie odbędzie się na apelu szkolnym dn. 2 lutego br.

            


Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych, Biblioteka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Powidzu otrzymała w roku 2017 środki finansowe w kwocie 15000 zł na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 797 woluminów, w tym 375 egzemplarzy lektur szkolnych, które stanowiły 47% zakupionych książek.


Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” było sporządzenie harmonogramu zadań i podanie terminu ich realizacji.


1. W miesiącu maju zorganizowano akcję „Marzę o książce …”. Przeprowadzono sondaż oraz  ankietę wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także nauczycieli i rodziców. Lista książek została skonsultowana z dyrektorem Biblioteki Publicznej przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne, nowości wydawnicze, zainteresowania młodych czytelników, a następnie pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
2. Na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka szkolna umieszczono informacje o wszystkich działaniach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3.
3. Na wrześniowym zebraniu z rodzicami wygłoszono prelekcję na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.
4. W miesiącach wrzesień- grudzień zorganizowano wystawy nowości zakupionych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, serii wydawniczych znajdujących się w bibliotece oraz gazetki z nowościami wydawniczymi na których umieszczano krótkie recenzje książek.
5. W okresie od maja do grudnia przeprowadzano dla uczniów klas I i II oraz dzieci przebywających w świetlicy co tygodniowe spotkania czytelnicze, na których głośno czytały lub też słuchały wybrane przez siebie książki.
6. W październiku włączając się w akcję Narodowego Czytania zorganizowano spotkanie podczas, którego obejrzano ekspozycję poświęconą Wyspiańskiemu i odczytano z podziałem na role wybrane fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego poznając w ten sposób piękno dramatu.
7. Zorganizowano z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych akcję podaruj książkę bibliotece szkolnej. W wyniku akcji biblioteka pozyskała komplet encyklopedii, słowniki, książki przygodowe, bajki i opowiadania w liczbie 31 woluminów.
8. 23 października odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika.

9. W październiku przeprowadzono akcję „Wyłącz TV. Poczytaj”.
10. W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną

 • organizowano co tygodniowe wizyty dla uczniów przebywający w świetlicy szkolnej, podczas których zapoznawali się z zasadami funkcjonowania biblioteki publicznej, zwiedzili wystawy okolicznościowe oraz wypożyczali wybrane przez siebie pozycje książkowe.
 •  zwiedzano w terminie od 19 października do 6 listopada 2017 r. wystawę makiet o tematyce Powstania Wielkopolskiego, wykonaną z klocków Lego oraz obejrzano krótki film animowany z wykorzystaniem elementów makiety, przygotowany przez Urząd Marszałkowski.
 •  brano udział w zorganizowanych przez Bibliotekę obchodach 99. rocznicy odzyskania Niepodległości - przedstawienie programu artystycznego pt.”Polska Niepodległa”

11. W listopadzie zorganizowano z księgarnią KiHTK z Tuliszkowa kiermasz książki.
12. W grudniu odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Frączek dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej.
13. Przeprowadzono akcję „ Wypożycz książkę na wakacje/ święta”
14. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w każdej klasie na lekcjach wychowawczych zrealizowano projekty edukacyjne z wykorzystaniem zakupionej literatury i zachęcono do korzystania z biblioteki szkolnej.

 •  klasa I „Franklin ma zły dzień”.
 • klasa II „Legendy wielkopolskie”
 • klasa III „ Dzieci z Bullerbyn”
 •  klasa IVa „Twórczość Astrid Lindgren”
 • klasa IVb „Biuro detektywistyczne”
 •  klasa V „Koszmarny Karolek”
 •  klasa VI „Dzienniczek Cwaniaczka”
 • klas VII „Felix, Net i Nika”
 • klasa II gimnazjum „Jeżycjada”
 •  klasa III gimnazjum „Zwiadowcy”
 • dla uczniów niepełnosprawnych – „Książka moich marzeń” ; „Moja ulubiona bajka” i  "Świat Franklina"


Projekt "Dzieci z Bullerbyn"

 Od  października do grudnia uczniowie klasy III szkoły podstawowej brali udział w projekcie "Dzieci z Bullerbyn". Pierwsze spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej. Podczas niego, uczniowie zapoznali się z życiem i twórczością Astrid Lindgren. Po samodzielnym przeczytaniu książki dzieliły się swoimi wrażeniami. Opowiadały o bohaterach lektury, o ich przygodach i zajęciach. Każde dziecko wykonało pracę plastyczną wybranej przez siebie, przygody dzieci z Bullerbyn. Ponadto uczniowie poznali zwyczaje bożonarodzeniowe w Szwecji i kolorowali obrazki je ilustrujące. Wszyscy uczniowie klasy III wzięli udział w czteroetapowym konkursie dotyczącym znajomości książki. Wyłoniono zwycięzców, którym wręczono dyplomy i nagrody.

I miejsce - Fabiola Somerfeld

II miejsce - Paweł Barczak

III miejsce - Zuzanna Michałowska

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy i zakładki do książek. Podsumowanie projektu odbyło się w bibliotece szkolnej, gdzie można było obejrzeć wystawę prac plastycznych oraz wypożyczyć książki autorstwa Astrid Lindgren.

               


Projekt w klasie V szkoły podstawowej

Projekt "Koszmarny Karolek" został zrealizowany  w klasie V szkoły podstawowej. Uczniowie zapoznali się z życiem Frances Simon i  serią książek  "Koszmarny Karolek". Mieli okazję obejrzeć film animowany oparty na książce, który ich rozbawił i zachęcił do czytania kolejnych przygód szalonego Karolka. 

   

"Dzienniczek cwaniaczka"

To projekt realizowany w klasie VI szkoły podstawowej. Uczniowie spotkali się w bibliotece szkolnej i podczas zajęć zapoznali się z postacią pisarza Jeff Kinney oraz z cyklem Jego książek – „ Dzienniczek cwaniaczka".  Jedna z uczennic, która przeczytała   całą serię z wielkim entuzjazmem opowiadała o przygodach tytułowego cwaniaczka. Zachęciła swoich kolegów i koleżanki do lektury "dzienniczka".

Miłym zaskoczeniem było utworzenie przez uczniów listy oczekujących na wypożyczenie "Dzienniczka cwaniaczka"  

   


Projekt w klasach IV

Projekt "Twórczość  Astrid Lingren" został zrealizowany w klasie IV a.  Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z życiem i twórczością Astrid Lingren. Opowiadały o ksiażkach, które już przeczytały, a mianowicie o przygodach Pipii i dzieci z Bullerbyn. Wykonały pracę plastyczną.

„Biuro detektywistyczne” natomiast ,  to projekt zrealizowany w klasie IVb. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z serią książek zawierających tajemnice i zagadki do rozwiązania przez małych detektywów. Poznali metody pracy detektywa, wyposażenie biura detektywistycznego, a także sporządzili rysopis. Wysłuchali pierwsze trzy rozdziały książki „Tajemnica diamentów” , a następnie pracowali w grupach prowadząc dyskusję nad rozwiązaniem zagadki . Uzyskanie odpowiedzi zachęciło uczniów do samodzielnego sięgnięcia po książkę „ Tajemnica Diamentów” oraz do lektury pozostałych książek z tej serii.

   

                       


Nowości w bibliotece!

    

  


Projekt  " Franklin ma zły dzień"

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej podczas zajęć w bibliotece  zapoznali się z Franklinem bohaterem różnych książek dla dzieci. Wysłuchali opowieści o Franklinie, który miał zły dzień oraz dowiedzieli się co należy zrobić, aby powrócił dobry humor? 

Dzieci wypożyczyły opowiadania o Franklinie, a po ich przeczytaniu dzieliły się swoimi wrażeniami i opowiadały o  głównym bohaterze. Następnie wykonały prace plastyczne przedstawiające przygody Franklina i stworzyły galerię swoich prac  w biliotece szkolnej.

                    

  


Nowości w bibliotece !

      


Projekt  "Legendy wielkopolskie"

W klasie II szkoły podstawowej zrealizowany został projekt "Legendy wielkopolskie". Uczniowie podczas zajęć w bibliotece szkolnej zapoznali się z różnymi legendami, a w sposób szczególny z legendami wielkopolskimi. Najpierw bliżej przyjrzeli się grodowi z legendarnymi koziołkami czyli Poznaniowi, umiejscowili go na mapie, poznali najważniejsze zabytki i krótką historię jego powstania. Po wspólnym przeczytaniu legendy „Poznańskie koziołki” , uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące wysłuchanej historii, a następnie inscenizowali jej przebieg za pomocą gestów i mimiki, a także kolorowali obrazki.

 

    


Przygody Franklina

     

Zapraszam -bibliotekarz


Spotkania czytelnicze

W czwartki odbywają się w zajęcia czytelnicze  "Spotkanie z bajką" w   ramach projektu  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .  Uczniowie klasy I i  II szkoły podstawowej uczestniczą w tych spotkaniach zapoznając się z różnaymi  bajkami.

   


Projekt edukacyjny "Jeżycjada"

Uczniowie klasy II gimnazjum realizowali projekt, który  wprowadził ich w świat literatury, uwrażliwiał na piękno języka polskiego, kształtował  poczucie własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych, a także  pozwolił  rozwinąć  zainteresowania czytelnicze. Młodzież zapoznała się z życiem i twórczością pisarki Małgorzaty Musierowicz oraz z cyklem książek Jeżycjada. Pracowali w grupach, a  następnie prezentowali swoje prace na forum klasowym. Na zakończenie projektu kilku  uczniów zachęciło swoich kolegów i koleżanki do przeczytania książek Małgorzaty Musierowicz.

                        
 

   


Nowości w bibliotece


Projekt edukacyjny " Zwiadowcy"

Uczniowie klasy III  gimnazjum na godzinie wychowawczej spotkali się w bibliotece szkolnej.  Podczas zajęć mieli możliwość  zapoznać się z postacią pisarza Johna Flanagana oraz   z cyklem Jego  książek – „ Zwiadowcy”.  Obejrzeli materiał  „Najlepsza seria młodzieżowa? ZWIADOWCY - John Flanagan | Marysia B.” , a następnie wyrazili swoje opinie na temat:  Czy warto czytać? 

Podsumowaniem projektu było wypełnienie kart pracy i wypożyczenie wybranych książek.

   

Pasowanie na czytelnika

Dzień 23 października na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy I szkoły podstawowej. Tego dnia zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

Uroczystość rozpoczęła się od cześci artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy IVa i IV b pod kierunkiem wychowawczyń Magdaleny Kopciuch i Anny Nowaczyk.

Następnie wicedyrektor Sławomir Skudzawski i biblitekarz szkolny Dorota Kaźmierska dokonali pasowania uczniów na czytelnika symbolicznym ołówkiem. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książki.

Na zakończenie apelu bibliotekarz Dorota Kaźmierska zaprosiła wszystkich uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych.

Uczniowie klasy pierwszej przeszli do biblioteki szkolnej, gdzie zapoznanli się z regulaminem biblioteki , z pracą bibliotekarza i z akcjami prowadzonymi w miesiącu październiku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych . Na zakończenie wizyty w bibliotece szkolnej pierwszoklasiści  wypożyczli wybrane przez siebie książeczki.

                             

         


Narodowe Czytanie "Wesela" Staniaława Wyspiańskiego

Trzeciego października spotkaliśmy się , by wziąć udział w akcji Narodowe Czytanie Wesela S. Wyspiańskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi dyrektor ZSP p. G. Niedzielska oraz dyrektor Biblioteki Publicznej p. A.Wiatr, ks. R.Bachora, nauczyciele i pracownicy ZSP oraz uczniowie najstarszych klas naszej szkoły.
Zebraliśmy się w sali językowej i po obejrzeniu ekspozycji poświęconej Wyspiańskiemu przeszliśmy do lektury Wesela. Wybrane fragmenty czytaliśmy z podziałem na role ,poznając w ten sposób piękno dramatu, ale też mierząc się z trudnym językiem utworu.
Akcję Narodowego Czytania przygotowały polonistki S. Grześkowiak i D.Kubów, na pewno będzie kontynuowana w kolejnych latach.

         


Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych.

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (International School Library Month ) – od 2008 roku cały miesiąc październik jest poświęcony dla bibliotek szkolnych.
W bieżącym roku szkolnym z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece odbyła się:
 pasowanie na czytelnika - uczniowie klasy I szkoły podstawowej,
 akcja „Wyłącz TV. Poczytaj”,
 akcja „Podaruj książkę bibliotece”,
 wystawa poświęcona książce.

   

Zapraszam !!!


Nowe książki!

Bibliotekarz szkolny zaprasza uczniów szkoły do wypożyczania nowych książek, które zostały zakupione w ramach projektu  Narodowego Programu Rozwoj Czytelnictwa. 


            


Biblioteka szkolna - nowości!

Tym razem w sposób szczególny zapraszam dziewczyny

        


Kolejna porcja książek

Zapraszam po kolejne książki, tym razem polecam...

      


Nowości w bibliotece!

Zapraszam uczniów klas gimnazjalnych nie tylko po lektury, ale również po nowości, które pojawiły się  w naszej bibliotece.  Na początek książki Małgorzaty Musierowicz z cyklu "Jeżycjada".

    

Zapraszam! 


 

Spotkania czytelnicze " Cała Polska czyta dzieciom"


Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza uczniów szkoły podstawowej na spotkania czytelnicze w ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom".  Spotkania będą odbywać się w czwartki o godz. 730 .


Spotkanie z bajką


Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza uczniów szkoły podstawowej klasy I i II na spotkania z bajką. Spotkania będą odbywać się we wtorki na piątej godzinie lekcyjnej.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH WIELOLETNIEGO "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA” – Priorytet 3