Dokumenty

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami ZSP Powidz

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku szkolnym 2021 - 2022

Statut Szkoły 

Podręczniki rok szkolny 2021/2022  

Organizacja roku szkolnego 

Roczny plan zebrań z rodzicami 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

Plan pracy szkoły 

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku szkolnym 2020 - 2021

Statut Szkoły 

Podręczniki rok szkolny 2020/2021   

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego - zmiana 09.12.2020r. 

Roczny plan zebrań z rodzicami

Program wychowawczo-profilaktyczny 

Plan pracy szkoły 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Rok szkolny 2020/2021