Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

Kadra pedagogiczna  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu

w roku szkolnym 2021 /2022

mgr Anna Wierzbicka -   dyrektor  ZSP 

mgr Sławomir Skudzawski  -  wicedyrektor ZSP, nauczyciel  historii i wiedzy  o społeczeństwie

mgr Danuta Kubów – wychowawca klasy VIII a, nauczyciel  języka polskiego, plastyki, muzyki

mgr Ewa Przybylska -   nauczyciel języka polskiego

mgr Dorota Wareńczak – wychowawca klasy V , nauczyciel języka angielskiego, chemii, biologii

mgr Anna Nowaczyk     - wychowawca klasy VIII b, nauczyciel języka angielskiego

mgr Eliza Marcinkowska – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Justyna Stasiak – wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki, przyrody, biologii,

mgr Elżbieta Skudzawska - wychowawca klasy VII, nauczyciel geografii, historii, bibliotekarz

mgr Tomasz Tritt – nauczyciel fizyki, wychowawca świetlicy

mgr Renata Lange – wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , matematyki

 mgr Jolenta  Lange – Chwiłka- wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia  w rodzinie

mgr Monika Brzana – wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa   

mgr Dorota Kaźmierska - wychowawca klasy VI, nauczyciel informatyki, techniki, religii

mgr Radosław Czapliński – nauczyciel wychowania fizycznego

Ks. Marcin Maciejewski – nauczyciel religii

mgr Magdalena Metler – nauczyciel muzyki, plastyki, wychowawca świetlicy

mgr Ewa Rydzyńska – logopeda , psycholog szkolny

 mgr Zofia Kowalska – pedagog szkolny

mgr Ewa Jurga  - wychowawca oddziału 5-latków, nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Anna Marciniak – wychowawca oddziału 6-latków, nauczyciel edukacji przedszkolnej

lic Joanna Wiącek– wychowawca oddziału 3- Latków, nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Anna Lipczyńska  - wychowawca oddziału 4- Latków, nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Patrycja Tyczka-Morzyńska– nauczyciel wspomagający w przedszkolu

mgr Magdalena Lauer – kierownik świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy