Pracownicy

Pracownicy ZSP w Powidzu

Marzena Góralska - sekretarz szkoły
Violetta Majchrzak – referent administracji

Arleta Fijałkowska- intendent

Leszek Janeczek -woźny

Katarzyna Grochowiak - kucharka

Agnieszka Antczak - pomoc kuchenna

Natalia Szymańska- pracownik obsługi

Wiesława Lange - pracownik obsługi

Henryka Rurek- pracownik obsługi

Dorota Kołacińska - pomoc nauczyciela w przedszkolu, pracownik obsługi
Jolanta Kaźmierska - pomoc nauczyciela w przedszkolu, pracownik obsługi
   

Milena Graczyk - pracownik obsługi w przedszkolu    

Milena Nawrocka - pracownik obsługi w przedszkolu