Komunikaty

Komunikaty

     Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w  Powidzu  ogłasza

wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły

lub u wychowawcy p-la

od dnia 1 marca 2021r. do dnia 19 marca 2021 r.

 

( druki zgłoszeń można odebrać u wychowawców p-la,
w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Gminnym w ZSP w Powidzu


Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Gminnego w Powidzu


KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, informujemy, że szkoła w Powidzu przygotowała ofertę zajęć w ferie zimowe w dniach 11.01. do 15.01.2021r.

1. Szkoła proponuje opiekę nad uczniami klas I- IV w grupach 12 osobowych.

2. Zajęcia będą zorganizowane w godzinach 9.00 -13.00.

3. Pierwszeństwo w zajęciach jest dla dzieci rodziców pracujących.

4. Szkoła na zajęcia nie zapewnia dowozu.

5. W programie spotkań organizatorzy przewidują : gry i zabawy planszowe, zajęcia plastyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia języka angielskiego, zajęcia sportowe i na świeżym powietrzu oraz wycieczka do lasu.

6. Dla uczestników będzie zapewniony 1 posiłek.

7. Szczegółowy plan zajęć zostanie przedstawiony w piątek 08.01.br.

8. Zgłoszenia dzieci są przyjmowane telefoniczne (632776123) lub na librusie do 5.01.2021r. wtorku do godz.13.00 .

9. Zgłoszony uczestnik musi dostarczyć dwa załączone dokumenty stanowiące załącznik do informacji

                                                                                                                                                                                    Dyrekcja

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu


Komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 


  LISTA DODATKOWA PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POWIDZU NA ROK 2020/2021

LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POWIDZU NA ROK 2020/2021

        •   Lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/ 2021

 • HARMONOGRAM postępowania rekrutacyjnego do  Szkoły Podstawowej i Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

           


 • HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
  „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz” II półrocze roku szkolnego 2019/2020  


 • Postępowaniu rekrutacyjne do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy p-laod dnia 17 lutego 2020r. do dnia 20 marca 2020 r.  ( druki zgłoszeń można odebrać u wychowawców p-la, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)         

  Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Gminnego w Powidzu   

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w ZSP w Powidzu                       

 • HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
  „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”   


 • HARMONOGRAM REALIZACJI UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
  „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz” w zakładce Komunikaty 


 • „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz”   


 • LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  W POWIDZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 • LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POWIDZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 • LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POWIDZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019         


 • Projekt  "Placówka Podwórkowa" w ramach Programu " Rodzina to podstawa".   

 Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiło Gminie Powidz propozycję udziału w projekcie „ Rodzina to podstawa” . Projekt obejmuje 7 gmin w Wielkopolsce : Kleczew, Powidz, Orchowo, Ostrowite, Czajków, Grabów, Kraszewice, Chocz i Gizałki. Realizacja projektu rozpoczęła się 01 marca 2018 i trwać będzie do 30 czerwca 2020r. (t. 28 miesięcy). Dzięki realizacji projektu na terenie wymienionych gmin powstaną „ Placówki podwórkowe” i dzieci w godzinach pozaszkolnych zostaną otoczone dodatkową opieką. Projekt skierowany jest nie tylko do dzieci , ale także dla rodziców. Obejmuje wsparcie pedagoga , psychologa i prawnika. W trakcie korzystania z poradnictwa, zapewnia się opiekę nad dzieckiem rodzica , który korzysta z poradnictwa. W ramach zajęć dzieci będą pod opieką animatorów oraz instruktorów prowadzących warsztaty plastyczne, teatralne, filmowe oraz zajęcia sportowe. Podczas zajęć przewidziany jest drobny catering (bułka , kanapka , jogurt , napoje). Dzieci uczestniczące w projekcie podlegają ubezpieczeniu NNW. W każdym roku trwania projektu zorganizowane zostaną 4 wyjazdy do kina/teatru/opery, na wydarzenie kulturalne, czy sportowe oraz w 2018 roku wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zajęcia uzupełniają zajęcia w świetlicy szkolnej i środowiskowej. Projekt przewiduje zakup materiałów do zajęć, takich jak: gry, puzle, książki , materiały do warsztatów i zajęć sportowych oraz zwrot kosztów za wynajem sal. Rodziny z pieczy zastępczej uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z wsparcia wyjeżdżając na warsztaty wspólnie z dzieckiem. Projekt obejmuje również osoby niepełnosprawne , które mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania.


 •   IV edycja Programu "Wzorowa  Łazienka”.    


 • Lista nowo przyjętych dzieci do przedszkola rok szkolny 2017/2018