Pedagog, logopeda, pielęgniarka

Pedagog, logopeda, pielęgniarka

 GODZINY PRZYJĘĆ -  ZSP POWIDZ 

                           

PEDAGOG –  Zofia Kowalska

Poniedziałek    godz.   745 –  1345

Czwartek           godz.  1100  - 1630

 

PSYCHOLOG- Ewa Rydzyńska

Środa     godz.  800 - 1000

 

LOGOPEDA – Ewa Rydzyńska

Środa   godz.  1000 - 1600

 

PIELĘGNIARKA  - Halina Nowakowska

Wtorek    godz.  800 – 1130

Piątek      godz.  1030 -1330


KONTAKT Z PORADNIĄ

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

ul. Wojska  Polskiego 13 (III piętro)

62- 400 Słupca

Telefon kontaktowy: 63 2771322

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy oferuje pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. Zapewniamy rozmowę w warunkach empatii, szacunku, zrozumienia, edukację w zakresie radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu, wspólne przeanalizowanie możliwych rozwiązań pojawiających się  problemów.


http://poradniapp-slupca.pl/
Więcej informacji w załczniku 


PIELĘGNIARKA  - Halina Nowakowska

 Wtorek    godz. 800 – 1130

 Piątek      godz. 1030 -1330