Spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkanie z Romanem Pankiewiczem

      

Spotkania z ciekawymi ludźmi  - Kajetan Rajski

W dniu 5 września 2018 przybył do naszej szkoły pan Kajetan Rajski, który z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizuje projekt „Sto na Sto!”. Projekt zakłada przeprowadzenie sto lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych i opowiedzeniu o patriotyzmie. Jedną z placówek ,która zgłosiła się do projektu była nasza szkoła. Pan Kajetan Rajski przy użyciu środków multimedialnych przedstawi m.in. losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Opowiedział także o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w latach II Rzeczypospolitej, co przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej , za przykład podał „Zośkę”, „Rudego”, „Alka”.
Każdy uczeń po zajęciach otrzymał dwustronną ulotkę stanowiącą podsumowanie przedstawionej podczas prelekcji wiedzy. Ponadto uczniowie najbardziej aktywni udzielający się otrzymali książeczkę z serii „Drogi do Niepodległej” z wizerunkiem jednego z „ojców niepodległości” (Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos).


 Spotkania z ciekawymi ludźmi - dr Andrzej Araźny20 września odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ”Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać relacji dr Andrzeja Araźnego z „Polskich badań polarnych w Arktyce i na Antarktydzie”.
Doktor Andrzej Araźny jest adiunktem w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi pracę naukowo – badawczą, specjalizując się w bioklimatologii i klimatologii obszarów polarnych.
Doktor Andrzej Araźny brał udział w wielu wyprawach. Poświęcił na nie łącznie ponad 50 miesięcy, czyli ponad cztery lata swojego życia.
• VII-IX 1997 - XIII Wyprawa Polarna UMK na Spitsbergen (Kaffiöyra)
• VI-IX 1998 - XV Wyprawa Polarna UMK na Spitsbergen (Kaffiöyra)
• VI-VII 1999-2000 - XXII Wyprawa Polarna PAN na stację im. S. Siedleckiego na Spitsbergen (Hornsund) - za-ca kierownika
• VII-IX 2005 - XXVII Toruńska Wyprawa Polarna na Spitsbergen (Kaffiöyra)
• VI-VII 2007-2008 - XXX Wyprawa Polarna PAN na stację im. S. Siedleckiego na Spitsbergen (Hornsund) – kierownik
• VII-IX 2010 - XXXVI Toruńska Wyprawa Polarna na Spitsbergen (Kaffiöyra)
• I-III 2013 - II Wyprawa Antarktyczna UMK na stację im. H. Arctowskiego (Antarktyka)