Szkoła wczoraj i dziś

Szkoła wczoraj i dziś

Szkoła wczoraj... i dziś

Szkoła z początku XX wieku

Budowa nowej szkoły

Pierwsze wykopy

Wmurowanie pierwszej cegły przez Naczelnika Gminy Witkowo

inż Kazimierza Szubę

Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły

Na pierwszym planie ówczesny Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego

Marian Nawrocki

Sala gimnastyczna w budowie

Stara i nowa szkoła widok od strony boiska

Stara i nowa szkoła widok od ulicy

Nowa szkoła 1986r widok od ulicy

Nowa szkoła od strony boiska

Szkoła z blokiem socjalno-sportowym 1989r.

Widok szkoły od strony boiska

Widok szkoły z lotu ptaka

Kącik Patrona

Sala gimnasytyczna

Boisko sportowe

Sala komputerowa