Rok szkolny 2016/2017

Biblioteka szkolna

Spotkania czytelnicze "Cała Polska czyta dzieciom"

Uczniowie klas II i V  szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniach  czytelniczych w ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom". 

Starsi koledzy  i koleżanki czytali drugoklasistom książki o przygodach sympatycznego Mikołajka i szalonego Karolka, a także piękne polskie legendy i baśnie.

Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza na ostatnie spotkania.

      


Spotkanie z bajką

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej brali udział w w wyjątkowych spotkaniach z bajką. Na poczatku nauczyciel bibliotekarz czytał zaproponowane bajki, a z upływem czasu sami uczniowie nie tylko wybierali książeczki, ale z wielkim zaangażowaniem i zapałem samodzielnie je czytali.

Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza najmłodszych czytelników na spotkania z bajką . 

      


Konkurs krasomówczy  „Legenda o moim miejscu zamieszkania”

6 kwietnia 2017r. odbył się w klasie V szkoły podstawowej Konkurs krasomówczy zorganizowany przez bibliotekarza szkolnego Dorotę Kaźmierską i nauczyciela języka polskiego Sławomirę Grześkowiak.

Konkurs miała na celu zapoznanie z istniejącymi legendami o Powidzu i okolicach, pobudzenie wyobraźni i twórcze uwrażliwienie na piękno języka ojczystego i dbałość o poprawność wypowiedzi ustnej.

Zwycięzcami konkursu zostali :
I miejsce: Milena Piotrowska
II miejsce: Małgorzta Kuczyńska
III miejsce: Wiktoria Chmielecka

                     Dominika Stefańska

      


Konkurs mitologiczny  „Czy znasz świat starożytnych Greków?”


 13 lutego 2017r. odbył się w klasie V szkoły podstawowej  Konkurs mitologiczny  zorganizowany przez bibliotekarza szkolnego Dorotę Kaźmierską i nauczyciela języka polskiego Sławomirę Grześkowiak. 

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o źródłach kultury europejskiej, uwrażliwienie na piękno języka ojczystego i dbałość o poprawność wypowiedzi ustnej.
Każdy uczestnik zaprezentował wybrany mit grecki indywidualnie bądź w dwuosobowych zespołach.

Zwycięzcami konkursu zostali :
I miejsce:   Wiktoria Chmielecka i Dominika Stefańska
                    Milena Piotrowska
II miejsce:  Małgorzata Kuczyńska
                    Oktawia Smolińska
III miejsce: Martyna Kuczyńska


3 marca 2017r. odbyło się podsumowanie konkursu - wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród książkowych.

                              


Podsumowanie czytelnictwa za pierwsze półrocze.

Poniżej przedstawiam Wam drodzy uczniowie i rodzice wyniki czytelnictwa w bieżącym roku szkolnym.

Klasy szkoły podstawowej łącznie przeczytały 950 książek, co daje średnią 8,4 książki na ucznia . Brawo! 

Czytelnictwo w poszczególnych klasach:


1. klasa I                  325  książek - śr./czyt 21,66 książki
2. klasa II                 57 książek - śr./czyt 3,56 książki
3. klasa III a            126  książek - śr./czyt 7,87 książki
4. klasa III b             70 książek - śr./czyt 4,11 książki
5. klasa IV               132  książki - śr./czyt 9,42 książki
6. klasa V                110 książek - śr./czyt 6,47 książki
7. klasa VI               130 książek - śr./czyt 7,22 książki

Uczniowie klasy gimnazjalnych łącznie przeczytali 155 książek, co daje średnią 2,42 książek na ucznia.

1. klasa I                   52 książki - śr./czyt. 2,6 książki

2. klasa II                  21 książek - śr./czyt. 1,1 książki

3. klasa III                 82 książki - śr./czyt. 3,28 książki

Zapraszam do czytania i odwiedzania biblioteki, naprawdę warto.Biblioteka Szkolna w Powidzu organizuje dla uczniów klasy VI
konkurs pt. „Mistrz Pięknego Czytania”

Cele konkursu
- popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów, propagowanie idei pięknego czytania,
- rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem
- sztuka interpretacji tekstu.


Organizacja konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VI
2. Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z książki
pt; „Dywizjon 303” Arkadego Fidlera, pierwsza strona wybranego rozdziału i oczarowanie
słuchaczy.


Oceny i nagrody

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
• piękne przeczytanie przygotowanego fragmentu tekstu: dykcja, intonacja, modulacja głosu, interpretacja
• technikę czytania tekstu
Komisja konkursowa przyzna tytuły:” Mistrza i Wicemistrza pięknego czytania”, możliwe jest przyznanie wyróżnień.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

             


Lekcja biblioteczna "Polskie baśnie i legendy"

   

    


Lekcja biblioteczna "Spotkanie z bajką"

      


Spotkania czytelnicze "Cała Polska czyta dzieciom"

Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza uczniów szkoły podstawowej na spotkania czytelnicze w ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom". Spotkania odbywają się, podobnie jak w pierwszym półroczu we wtorki na pierwszej godzinie lekcyjnej.


Konkurs czytelniczy

Przypominam o konkursie czytelniczym w trzech kategoriach wiekowych na nalepszego czytelnika.


 Pasowanie na czytelnika


Dzień 25 paździenika pozostanie na długo w pamięci uczniów klasy I szkoły podstawowej. Tego dnia zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

W uroczystości wzięli udział Dyrektor Szkoły, Dyrektor Biblioteki Publicznej Anna Wiatr, bibliotekarz szkolny Dorota Kaźmierska, uczniowie klasy II , III i V szkoły podstawowej wraz z wychowawcami.

Pani Dyrektor Szkoły Grażyna Niedzielska dokonała pasowania uczniów na czytelnika symboliczną zakładą

Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książki wykonane przez starszych kolegów i koleżanek z klasy III b. Został również ogłoszony konkurs czytelniczy w trzech kategoriach wiekowych na nalepszego czytelnika.

Zaproszenie do czytania skierowała również Dyrektor Biblioteki Publicznej Anna Wiatr.

Następnie uczniowie klasy V przedstawili krótką cześć artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni Doroty Wareńczak.

Na zakończenie bibliotekarz Dorota Kaźmierska zapoznała uczniów klasy I z regulaminem biblioteki szkolnej i zaprosiła uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych.

Uczniowie klasy pierwszej przeszli do biblioteki szkolnej, gdzie zapoznali się z pracą bibliotekarza i wypożyczli wybrane przez siebie książeczki.


Spotkanie z bajką

Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza uczniów szkoły podstawowej klasy I na spotkania  z bajką . Spotkania będą odbywać się, w poniedziałki na pierwszej godzinie lekcyjnej.


Spotkania czytelnicze " Cała Polska czyta dzieciom"

Bibliotekarz szkolny serdecznie zaprasza uczniów szkoły podstawowej na spotkania czytelnicze w ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom". Spotkania będą odbywać się, we wtorki na pierwszej godzinie lekcyjnej.