Plan lekcji

Plan lekcji

Plan lekcji szkoły podstawowej rok szkolny 2020/2021

KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA                       

 KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA III  SZKOŁA PODSTAWOWA        

 KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA   

KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA                      

 KLASA VI  SZKOŁA PODSTAWOWA  

KLASA VII A SZKOŁA PODSTAWOWA   

 
KLASA VII B SZKOŁA PODSTAWOWA                

 KLASA VIII SZKOŁA PODSTAWOWA