Rok Tadeusza Kościuszki

Rok Tadeusza Kościuszki

 PATRON ROKU 2017 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POWIDZU - TADEUSZ KOŚCIUSZKO  

I. Cele główne:

  •  Zapoznanie z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki
  •  Kształtowanie patriotyzmu


II Cele szczegółowe:

  • Przybliżenie uczniom postaci Tadeusza Kościuszki,
  • Ukazanie Tadeusza Kościuszki jako wzorca osobowego,
  • Rozbudzenie zainteresowania historią własnego narodu,
  • Kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy,
  •  Doskonalenie umiejętności plastycznych,
  •  Kształtowanie nawyku korzystania z zasobów biblioteki szkolnej,
  • Udoskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.


III. Formy realizacji:
Projekt realizowany będzie w zależności od wykonywanych zadań, indywidualnie i w zespołach.

IV. Realizatorzy projektu:
Uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, nauczyciele, bibliotekarz szkolny.

V. Termin realizacji projektu:
Styczeń- grudzień 2017r.

VI. Odpowiedzialni:
Nauczyciele zespołu humanistycznego, bibliotekarz szkolny

VII Działania:
1. Inauguracja roku Tadeusza Kościuszki – apel połączony z wręczeniem stypendium – luty 2017r. ( nauczyciele j. polskiego)

23 marca miała miejsce w naszej szkole inauguracja Roku T. Kościuszki. Został On wybrany na jednego z patronów roku 2017 przez Senat RP i nasza szkoła postanowiła włączyć się w obchody.


Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali przedstawienie pokazujące ważne epizody z życia naszego bohatera narodowego- była to scena z bitwy pod Saratogą oraz przysięga na krakowskim rynku. Wszyscy uczniowie zaangażowali się, by jak najciekawiej przedstawić te wydarzenia i zaprezentować je przed zaproszonymi gośćmi i uczniami szkoły.

      


Program wypadł bardzo pięknie, w czym niewątpliwie pomogła scenografia i kostiumy oraz multimedialna prezentacja towarzysząca przedstawieniu. Uroczystość ta przygotowana została przez polonistki z naszej szkoły – panie S. Grześkowiak i D. Kubów. Prezentację multimedialną przygotowała p. D. Kaźmierska, w pracy nad scenografią i kostiumami pomogła znacząco p. M. Lauer.

         


Uroczystość rozpoczęcia Roku Kościuszki połączona była z wręczeniem stypendiów dla najlepszych uczniów ZSP za I półrocze roku szkolnego 2016/17


    


Otrzymali je następujący uczniowie:

SZKOŁA PODSTAWOWA:
Klasa IV-Bartosz Kuźniarek-śr.5,0
Klasa V-Wiktoria Chmielecka-śr.4,91
Klasa VI-Patrycja Mecler-śr.5,08

GIMNAZJUM:
Klasa I
1 miejsce- Dominika Żeglarska-śr.5,21
2 miejsce- Alicja Adamska-śr.4,79
Klasa II
1 miejsce- Julia Szczepańska-śr.4,78
Klasa III
1 miejsce- Maurycy Chwiłka-śr.5,94
2 miejsce- Krzysztof Kosowski-śr.5,38

2. Wystawa piśmiennictwa poświęconego Tadeuszowi Kościuszce (bibliotekarz szkolny)

W miesiącu marcu i kwietniu uczniowie mogli oglądać wystawę piśmiennictwa poświęconą patronowi roku 2017 Tadeuszowi Kościuszce przygotowaną przez bibliotekarza szkolnego Dorotę Kaźmierską i nauczyciela języka polskiego Sławomirę Grześkowiak.

             


3. Wystawa zdjęć – miejsca związane z Tadeuszem Kościuszką (bibliotekarz szkolny)
4. Konkurs wiedzy dla uczniów gimnazjum „ Życie i działalność Tadeusza Kościuszki” ( nauczyciel historii)
5. Konkurs dla uczniów gimnazjum „Patriotyzm wczoraj i dziś” – rozprawka (nauczyciele j. polskiego)
6. Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych I-III i IV –VI Kościuszko mój bohater” portret (nauczyciele plastyki, wychowawcy klas I –III)
7. Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum „ Nowa Panorama Racławicka” ( nauczyciele plastyki)
8. Lekcje biblioteczne:
,, Jak i gdzie możemy szukać informacji o Tadeuszu Kościuszce”- klasa IV-VI
„ Czy w Polsce mieszkają potomkowie Tadeusza Kościuszki” klasa I – III gimnazjum

9. Akcja ,,Dzieci czytają dzieciom”- czytanie tekstów(opowiadań) o Tadeuszu Kościuszce.

10. Nawiązanie współpracy ze szkołą mającą imię Tadeusza Kościuszki z Nowego Tomyśla – zakończenie roku Tadeusza Kościuszki - wycieczka i wręczenie certyfikatów

11. Propozycja przyjazdu uczniów z Nowego Tomyśla do Powidza wspólna wieczornica poświęcona bohaterowi (nauczyciele j. polskiego, historii, bibliotekarz szkolny)
12. Rozesłanie przesłania związanego z Rokiem Kościuszki do szkół i instytucji noszących Jego imię w województwie wielkopolskim oraz do miejscowości o nazwie Kosciusko w hrabstwie Attala, stan Missioi w USA -list po angielsku (nauczyciele j. polskiego, j. angielskiego, historii, bibliotekarz szkolny)
13. Spotkanie z żołnierzem amerykańskim - rozmowa na temat bohaterów polskich walczących o niepodległość USA.

VIII. Ewaluacja
Ewaluacji podlegać będzie jakość wykonywanych przez uczniów poszczególnych zadań i prac oraz występy artystyczne dzieci.