Z CHEMIĄ ZA PAN BRAT

Z CHEMIĄ ZA PAN BRAT

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Zgodnie z powiedzeniem Konfucjusza uczniowie naszej szkoły mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności laboratoryjnych, nie tylko poprzez korzystanie z podręczników i dyskusji na zajęciach. Uczestniczenie w zajęciach praktycznych pozwala młodzieży zrozumieć i zapamiętać podstawowe zasady pracy chemika.
Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, udział w zajęciach w Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu czy też podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki rozszerza horyzonty naszej młodzieży. Ale przede wszystkim możliwość udziału w zajęciach chemicznych w szkole i samodzielne wykonywanie doświadczeń zachęca uczniów do głębszego poznawania reguł chemicznych i pracy laboratoryjnej. Ponadto kształtuje samokontrolę, odpowiedzialność i precyzję. Różnorodność zajęć pobudza ciekawość i inspiruje do samodzielnego działania. Umiejętność projektowania, przeprowadzania doświadczeń chemicznych; interpretowania wyników i formułowania wniosków służy wykorzystywaniu zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów. Są to umiejętności niezbędne każdemu młodemu człowiekowi, który niedługo wkroczy w dorosłe życie. Zachęcamy nowych uczniów do dołączenia się do zajęć laboratoryjnych z chemii prowadzonych u nas w szkole, jak i w zaprzyjaźnionych placówkach.

Zajęcia na UAM w Poznaniu

            

Zajęcia laboratoryjne w szkole

           

   

        

  

Zajęcia w PWSZ w Gnieźnie